Home

Het meest vertrouwde gesprek dat mij veel rust, inzicht en doorzicht gaf in mijn leven op dit moment

Je wilt verder in je leven
Je voelt dat het even niet alleen gaat
Je hebt behoefte aan iemand die naar je luistert, spiegelt en verder helpt in gesprek
Een Coach, gesprekspartner, inspirator en vooral medemens

Ik wil je helpen, niet alleen maar samen
Vanuit het christelijk geloof of vanuit het niet-gelovig zijn
Weet ik dat je in korte tijd weer rust zult ademen met alles wat er is

Bianca